1. Wykupując lub otrzymując Voucher na lot w tandemie, potwierdzasz, że zapoznałeś/aś się z niniejszym regulaminem, akceptujesz jego treść i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.

2. Vouchery są jednorazowe i ważne są przez 12 miesięcy od daty zakupu i w tym okresie można zrealizować lot. W celu realizacji vouchera posiadacz musi skontaktować się nie później niż 14 dni przed upływem terminu ważności Vouchera, aby zarezerwować termin lotu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy. Vouchera nie można zrealizować gdy upłynął termin ważności Vouchera, uszkodzenia Vouchera uniemożliwia odczytanie danych na Voucherze lub gdy Klient nie stawi się na lot w ustalonym terminie. W przypadku nieodwołania rezerwacji z min. 24-godz. wyprzedzeniem voucher przepada. Rezerwację można anulować i wybrać nowy termin tylko raz.

3. W celu realizacji usługi prosimy o kontakt telefoniczny, aby umówić się na dogodny termin, zostanie on potwierdzony dzień przed planowanym lotem. Loty wykonywane są w okolicach Głubczyc, dokładne miejsce uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Nie można dokonać zmiany terminu ze względu na nieodpowiadające miejsce lotu.

4. Aby móc wziąć udział w locie, pasażer w kompletnym ubraniu nie może przekraczać wagi 90 kg na paralotni swobodnej, 105kg na motoparalotni, zaś minimalna waga pasażera to 40 kg. Każda osoba zobowiązana jest podpisać oświadczenie pasażera tandemu przed lotem. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać również pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o zgodzie na lot. Każdy pasażer przed lotem zobowiązany jest podpisać oświadczenie pasażera tandemu.

5. Przeciwwskazania do realizacji lotu: choroby nerwowe i psychiczne, choroby układu serca i układu krążenia, padaczkę i inne które mogły by mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas lotu, oraz zażywanie narkotyków, środków psychotropowych lub innych o podobnym działaniu. Akceptuje fakt, że Pilot może odmówić wykonania Lotu, jeśli stwierdzi pozostawanie pasażera pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka. Pozostawanie pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka podczas Lotu jest naruszeniem prawa lotniczego. Jeżeli Pilot ma wątpliwości co do odpowiedniej wagi , stanu zdrowia lub trzeźwości pasażera, ma prawo odmówić wykonania lotu.

6. Niniejszym zgłaszam dobrowolną chęć wykonania lotu tandemowego przeprowadzonego przez firmę Cloud Tomasz Fuławka, nip: 7481590561. Firma posiada sprzęt przeznaczony do wykonywania lotów z pasażerem spełniający wszystkie wymogi oraz międzynarodowe standardy. Loty wykonywane są przez wykwalifikowanych pilotów firmy. Firma ubezpieczona jest w zakresie OC z tytułu wykonywanej działalności, rozszerzonym o wykonywanie sportów wysokiego ryzyka, którym objęci są wszyscy Pasażerowie. Jeśli Pasażer zechce posiadać dodatkowe ubezpieczenia takie jak kl, nnw czy assistance od sportów wysokiego ryzyka, powinien zaopatrzyć się w nie samodzielnie przed lotem.

7. Zdaję sobie sprawę z tego, iż Loty Paralotnią są sportem wysokiego ryzyka, a sprzęt nawet prawidłowo eksploatowany może nie działać prawidłowo. Rozumiem, że loty wiążą się z ryzykiem poważnego uszkodzenia ciała, doprowadzić może do trwałego kalectwa lub śmierci. Zdaję sobie sprawę, że osobiście odpowiadam za zdrowie i życie swoje oraz pilota, a stosowanie i przestrzeganie procedur, które zostaną przekazane mi podczas szkolenia poprzedzającego Loty ma fundamentalne znaczenie dla minimalizacji ryzyka.

8. Oświadczam, iż w przypadku szkód majątkowych lub uszkodzenia ciała albo utraty zdrowia lub życia z powodu uprawiania przeze mnie paralotniarstwa pod nadzorem Organizatora ani ja, ani jakiekolwiek osoby trzecie, w tym moja rodzina, opiekunowie lub spadkobiercy, nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń, ani pociągać do odpowiedzialności Organizatora, ani jego Pilotów i przedstawicieli.

9. Udzielam Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz materiałów wideo z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania jeżeli został on utrwalony podczas przygotowań do Lotu, przed, w trakcie i po Lotach, oraz na terenie Lotów. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonywanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatora działalnością.