Szkolenie PPG / PPGG

Uczeń zdobywa swobodę działania w pilotażu paralotnią – uczy się prawidłowego panowania nad skrzydłem, a ukończenie tego etapu umożliwia mu podejście do egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji z zakresu lotów na motoparalotni.

SZKOLENIE TEORETYCZNE:

Szkolenie teoretyczne (wykłady) obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • meteorologii
 • aerodynamiki
 • prawa lotniczego
 • podstawowych zasad lotu
 • wiedzy o sprzęcie
 • pierwszej pomocy
 • wypadków i sytuacji niebezpiecznych
 • Szkolenie teoretyczne kończy się podejściem do egzaminu wewnętrznego.

SZKOLENIE PRAKTYCZNE:

Szkolenie praktyczne dot. etapu PPG / PPGG obejmuje:

 • 25 lotów samodzielnych
 • 3 przeloty docelowe po min. 15km
 • nauka bezpiecznych startów i lądowań

 

Czas i miejsce trwania kursu:

– szkolenie trwa od 4-8 dni, w zależności od warunków atmosferycznych i odbywa się w okoliach Głubczyc.

Warunki przystąpienia do kursu paralotniowego:

 • Kurs dedykowany jest dla każdego, kto ukończył 15 r.ż, a jego ogólny stan zdrowia jest dobry.
 • Przeciwwskazaniem do udziału w kursie są choroby serca, epilepsja, padaczka itp.
 • Kursant musi posiadać własny sprzęt z aktualnym dopuszczeniem do lotów.

Pozostałe informacje:

– zapewniamy ubezpieczenie OC

– kończąc ten etap szkolenia, otrzymasz Świadectwo ukończenia szkolenia PPG / PPGG