Celność lądowania

Przeszkolenie z celności lądowania przez Paralotniową Kadrę Narodową.

SZKOLENIE TEORETYCZNE:

Szkolenie teoretyczne obejmuje rozszerzoną wiedzę z zakresu:

  • meteorologii
  • aerodynamiki
  • aktywnego latania
  • Zasad obowiązujących na zawodach celnościowych

SZKOLENIE PRAKTYCZNE:

Szkolenie praktyczne dot. celności lądowania obejmuje naukę prawidłowego planowania podejścia do lądowania. Podczas całego przeszkolenia pilot wykonuje 35-40 lotów za wyciągarką.

Czas i miejsce trwania kursu:

– szkolenie trwa od 2-3 dni, w zależności od warunków atmosferycznych i odbywa się w okolicach Głubczyc.

Warunki przystąpienia do kursu paralotniowego:

  • Kurs dedykowany jest dla osób posiadających Świadectwo Kwalifikacji i własny sprzęt.