Etap II

Pilot – uczeń zdobywa swobodę działania w pilotażu paralotnią – uczy się prawidłowego panowania nad skrzydłem, a ukończenie tego etapu umożliwia mu podejście do egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni. Loty na tym etapie odbywają się na wysokości min. 200m na teren.

Część kursu związana z teorią, to rozszerzenie tematów podjętych w I etapie szkolenia z zakresu:

 • meteorologii
 • aerodynamiki
 • prawa lotniczego
 • podstawowych zasad lotu
 • wiedzy o sprzęcie
 • pierwszej pomocy
 • wypadków i sytuacji niebezpiecznych

SZKOLENIE PRAKTYCZNE:

Szkolenie praktyczne dot. etapu II obejmuje:

 • 10 holi wysokich
 • naukę startu odwróconego – alpejki
 • doskonalenie startu metodą klasyczną
 • Metody bezpiecznego wytracania wysokości

Czas i miejsce trwania kursu:

– szkolenie trwa od 2-3 dni, w zależności od warunków atmosferycznych i odbywa się w okoliach Głubczyc.

Warunki przystąpienia do kursu paralotniowego:

 • Świadectwo ukończenia Etapu I
 • Kurs dedykowany jest dla każdego, kto ukończył 15 r.ż, a jego ogólny stan zdrowia jest dobry.
 • Przeciwwskazaniem do udziału w kursie są choroby serca, epilepsja, padaczka itp.

 

Pozostałe informacje:

– zapewniamy ubezpieczenie OC

– każdy kursant na czas szkolenia otrzymuje kompletny zestaw sprzętu paralotniowego (skrzydło klasy A, uprząż wraz z protektorem, spadochron ratunkowy, radio oraz kask ochronny)

– kończąc II etap szkolenia, otrzymasz zaświadczenie, które uprawnia Cię do przystąpienia do egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji.

– otrzymasz niezbędne uprawnienia do wykonywania lotów na holu

– Po ukończeniu etapu II otrzymasz również zniżkę w sklepie Cloud Paragliding