Etap I

Etap I szkolenia paralotniowego, to połączenie teorii z praktyką. Główne cele, to  nauka startów oraz lądowań, a także opanowanie umiejętności samodzielnego przygotowania i kontroli paralotni przed startem. Podczas tego etapu szkolenia, przyszły pilot, wykształca w sobie  umiejętność prawidłowego startu w stylu klasycznym, zachowania na holu i bezpiecznych lądowań.

SZKOLENIE TEORETYCZNE:

Szkolenie teoretyczne (wykłady) obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • meteorologii
 • aerodynamiki
 • prawa lotniczego
 • podstawowych zasad lotu
 • wiedzy o sprzęcie
 • pierwszej pomocy
 • wypadków i sytuacji niebezpiecznych
 • Szkolenie teoretyczne kończy się podejściem do egzaminu wewnętrznego.

SZKOLENIE PRAKTYCZNE:

Szkolenie praktyczne dot. etapu I obejmuje:

 • 20 lotów samodzielnych
 • opanowanie naziemnego sterowania skrzydłem
 • nauka bezpiecznych startów i lądowań

Czas i miejsce trwania kursu:

– szkolenie trwa od 3-5 dni, w zależności od warunków atmosferycznych i odbywa się w okoliach Głubczyc.

Warunki przystąpienia do kursu paralotniowego:

 • Kurs dedykowany jest dla każdego, kto ukończył 15 r.ż, a jego ogólny stan zdrowia jest dobry.
 • Przeciwwskazaniem do udziału w kursie są choroby serca, epilepsja, padaczka itp.

 

Pozostałe informacje:

– zapewniamy ubezpieczenie OC

– każdy kursant na czas szkolenia otrzymuje kompletny zestaw sprzętu paralotniowego (skrzydło klasy A, uprząż wraz z protektorem, spadochron ratunkowy, radio oraz kask ochronny)

– kończąc I etap szkolenia, otrzymasz Świadectwo ukończenia Etapu I, które upoważnia do przystąpienia do Etapu II.

– otrzymasz niezbędne uprawnienia do wykonywania lotów na holu

Terminarz

Cennik